Normativa d'ús i seguretat de la Zona Spa

1. Es considera Zona Spa les instal·lacions on s’ubica: la piscina, el jacuzzi, la sauna, el gimnàs i el solàrium.

2. Totes les persones que facin ús de la Zona Spa ho faran sota el seu propi risc i responsabilitat, quedant obligats a seguir la Normativa establerta per La Mama en tot moment,
En cas que algún membre del personal de La Mama detectés comportaments contraris a la nostra normativa, ens reservem la facultat i el dret a no permetre l’ús de la Zona Spa.

3. Els menors de 16 anys que utilitzin la Zona Spa hauran d’estar acompanyats sempre per un adult i queden sota la seva absoluta responsabilitat.

4. Els pares o tutors amb menors al seu càrrec estan obligats a assegurar-se que els menors no accedeixen a aquesta zona sense supervisió. Demanem que vigilin on són els menors al seu càrrec en tot moment.

5. És obligatori dutxar-se abans d’utilitzar la piscina, el jacuzzi i la sauna.

6. Està prohibit saltar o tirar-se de cap a l’aigua, tan a la piscina com al jacuzzi, per tal d’evitar possibles lesions.

7. No es permet córrer per la vora de la piscina i el jacuzzi.

8. Es prohibeix terminantment entrar a qualsevol espai de la Zona Spa sota la influència de l’alcohol o d’algun medicament, estimulant, narcòtic o tranquil·litzant.

9. Tampoc podran accedir totes aquelles persones que tinguin ferides, benes i/o pateixin malalties infecto-contagioses que posin en perill la salut dels altres usuaris (problemes de la pell, grip, etc…)

10. Queda prohibida l’entrada als espais amb aigua i a la sauna si pateix de diarrea, vòmits o incontinència.

11. Està prohibit terminantment contaminar l’aigua de cap manera.

12. Es prohibeix menjar o beure dins de l’aigua o dins la sauna, així com introduir ampolles, gots o altres objectes de vidre en els espais de la Zona Spa.

13. Queda prohibit l’accés d’animals de companyia a les instal·lacions interiors de la Zona Spa.

14. Queda prohibida l’ús del jacuzzi i de la sauna a aquelles persones que pateixin d’insuficiència venosa, malalties i problemes cardiovasculars, insuficiència renal, epilèpsia, a dones embarassades o a nens sense el previ consentiment del seu metge.

15. En la sauna haurà de col·locar una tovallola entre el banc i la pell, per protegir-se de la calor i perquè s’absorbeixi la transpiració.

16. No introdueixi joies ni objecte metàl·lics que puguin danyar la seva pell amb la calor.

17. Es recomana realitzar la sessió de sauna en 2 o 3 fases, sortint per a dutxar-se, secar-se i beure aigua.

18. Al finalitzar la sessió de sauna, haurà de realitzar un descans abans d’iniciar una altra activitat.

19. En qualsevol cas, s’ha de fer ús de les instal.lacions respectant el temps màxim previst per a cada zona,

El temps màxim recomanat d’utilització del jacuzzi és de 10 minuts.
El temps màxim recomanat d’utilització de la sauna és de 10-15 minuts.
En cas de sensacions d’ofec, cansament o mareig, surti de la sauna i finalitzi la sessió.